Psikoteknik test zorunluğu

Ehliyet Yenileme ve Gerekli Belgeler | 2019
22 Ekim 2019

Psikoteknik test zorunluğu

Psikoteknik testi yaptırmak neden mecburi yapıldı?

İstanbul'da otobüs durağına dalan halk otobüsünün büyük bir korku yaratması, Avcılar'da bir servis minibüsünün bir öğrenciyi ezmesi ile ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikolojik değerlendirmelerinin görüldüğü psikoteknik raporlarının önemi bir kez daha gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede 1 Aralık 2019'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik testi yaptırması mecburi hale getirildi. Testi başarı ile geçmeleri durumunda araç sürücüsüne psikoteknik belgesi verilecektir. 1 Aralık'a kadar psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulanacaktır. İnsanların hatalarından dolayı meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren onların nasıl davranış sergilediklerini ölçmede kullanılıyor. Ayrıca insanlarda hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlardaki davranışlarını, refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanıyor. Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor.

Sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak sizin elinizde...

Psikoteknik değerlendirmenin trafik kültürümüzü değiştirmek adına önemli bir adımdır. Kamyon ,otobüs veya tehlikeli madde taşımacılığı alanında çalışan sürücülerin psikoteknik raporu almalarını hem kendi yaşamlarını hemde başka insanların yaşamlarını korumak için oldukça önemlidir.
Psikoteknik testinin zihinsel sorunları ortaya çıkarmadığını söyleyen Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, “Psikoteknik, kişinin refleksini, algısını, muhakemesini, karar verme kabiliyetinin yerinde olup olmadığını seçiyor. Psikoteknik hiçbir zaman kişinin zihinsel sıkıntısını ortaya çıkartmaz. Psikolojimiz belirli bir süre refleksini, algısını, karar verme yetisini kaybedebilir, biz buna riskli sürücü diyoruz. Bu riskli sürücüyü trafikten uzaklaştırmak için mutlaka bir testten geçmesi gerekiyor. Sürücüler bu teste girerek trafikte araç kullanıp kullanamayacaklarını kendilerinin görmeleri gerekiyor” dedi.

Psikoteknik Ülkemizde Nasıl Uygulanır ?

Ülkemizde Psikoteknik Değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 Sayılı Cetvelle belirlenmiştir. 4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psikoteknik değerlendirme, aynı cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan psikolog unvanına sahip kişiler tarafından yapılır. Başvuru süreçleriniz de en az 1 saat test ve değerlendirme sürecine tabi olarak en doğru ve güvenilir raporu alırsınız. Psiko-teknik Değerlendirme Merkezinin Taşıması Gereken Nitelikleri Merkezin genel özellikleri;
 1. Sessiz,
 2. Genel çalışma ortamından etkilenmeyen,
 3. Uygulama esnasında giriş çıkışlara kapalı,
 4. En az 3 metre kare büyüklüğünde,
 5. Havalandırma olanağına sahip,
 6. İyi ışıklandırılmış,
 7. Duvarları açık renkle boyalı,
 8. Dikkati dağıtacak çok fazla materyal olmamalı (duvarlarda resimler, müzik, saat ve benzeri),
 9. Teste katılan kişinin oturacağı ergonomik, tekerlekli ve kolsuz en az bir büro koltuğu olmalı,
 10. Birden fazla sisteme sahip merkezlerde grup uygulaması yapmak üzere, sistemler aynı odaya yerleştirilebilir. Ancak, oda yeterince büyük olmalı ve sistemler oda içinde adayların birbirini izlemesini engelleyecek şekilde, birbirinde paravanla ayırılarak, konumlandırılmalı,
 11. Maksimum performans sergilemeye uygun olacak şekilde ısısı ayarlanmış olmalı.
Psikoteknik hakkında detaylı bilgi almak isterseniz 0850 848 28 28 numaasını arayınız

Psikoteknik Testi ile sürücüde hangi yetenekler ölçülür?

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür. Kişide bulunan zihinsel yetenek ve beceriler ve psikomotor yetenek ve beceriler ölçülür.
 1. Zihinsel Yetenek ve Beceriler
  • Dikkat
  • Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
  • Hız ve Mesafe Algılama
  • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
  • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
 2. Psikomotor Yetenek ve Beceriler
  • Tepki Hızı
  • Koordinasyon Düzeyi

Bilgisayar Destekli Psikoteknik Testinin Özellikleri

Bilgisayar destekli test sistemleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
 1. Psikolojik yetenek, beceri ve kişilik testlerinin, teste katılanlara, bilgisayar ekranında veya bilgisayara bağlı yan gereçler ve paneller aracılığıyla sunulması,
 2. Teste katılan kişiye ait tüm veri ve bulguların otomatik olarak bilgisayara kaydedilmesi,
 3. Uygulamada standardizasyon sağlaması,
 4. Test yönergelerinin standart olması,
 5. Deneme aşamalarının standart sürede, adayın testi çok iyi anlamasını sağlayacak uzunlukta olması,
 6. Test sorularının sunumunu eksiksiz sağlaması,
 7. Uygulayıcıya en az ihtiyaç olmasını sağlayacak düzeyde bir otomasyona sahip olması,
 8. Test sonuçlarının standart formata sahip raporlar halinde, bilgisayardan otomatik olarak alınması,
 9. Test bulguları ile oynanmasını engelleyen bir denetim mekanizmasına sahip olması (bulguların olumlu ya da olumsuz yönde değiştirilmesi ihtimaline karşı bir koruma sağlaması),
 10. Testlerin kullanım amacına göre çeşitli versiyonlarının yaratılmasına imkan vermesi (yaş, ehliyet tipi, eğitim gibi çeşitli sürücü gruplarına özel testlerin kullanılmasına imkan vererek, adil bir sistem yaratılması)

Psikoteknik Testinin Sonuçları

Psikoteknik değerlendirme uygulamasını takiben test sonuçlarını içeren standart formattaki bilgisayar çıktısı alınır. Bu formatta aşağıdaki bilgiler yer almalıdır;
 • Testlerde yer alan her soruya ya da her uyarana verilen cevap ve tepkiler tek tek ve test bütününde değerlendirilmelidir.
 • Ölçümü yapılan yeteneğe ilişkin performansın kalitesi, tutarlılığı ve hızı ayrı ayrı belirtilmelidir.
 • Her yeteneğe ilişkin rapor ayrı olmalıdır.
 • Raporlarda elde edilen verilerin grafik ifadesi de raporlarda yer almalıdır.

Psikoteknik Testi Raporu

Test sonuçlarını içeren standart formattaki bilgisayar çıktısından kişiye uygulanan her bir test sonucundan elde edilen bulguların bir arada özetlendiği aşağıda özellikleri tanımlanan Psikoteknik Testi Değerlendirme Raporu düzenlenir. Psikiyatri uzmanına iletilmek üzere, sekiz bölümden oluşan Psikoteknik Değerlendirme Raporu düzenlenir. Bu raporun ilk 7 bölümünde sırasıyla bu Cetvelin “Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri” bölümünde yer alan her bir özelliğe yönelik uygulanan testlere ilişkin bulgu ve değerlendirmeler tanımlanır. Herbir özellik için; kullanılan test, bu test sonucu elde edilen değerler, değerlerin testin norm çalışması ile karşılaştırıldığında değerlendirme açısından ne ifade ettiği ve kişinin söz konusu yetenek düzeyi ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir.

Psikoteknik Testi Değerlendirme Süresi

Sürücülere uygulanacak psiko-teknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saattir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1
Merhaba Nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by